Fotovoltaika

Animace – princip jak funguje solární energie – rodinný dům


Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je zařízení sloužící k výrobě elektrické energie za účelem prodeje do distribuční sítě nebo k vlastní spotřebě. Základem jsou fotovoltaické moduly, které přeměňují sluneční záření na elektrický proud. Takto získaný proud je transformován měniči na 230V a určen k další spotřebě. Získaný proud je připojen do distribuční sítě přes elektroměr. Podpořit ekologickou výrobu elektřiny a snížit podíl CO2 v atmosféře může každý z nás. A nejen to, pokud máte volné prostředky a nevadí vám jejich zhodnocení v dlouhodobém horizontu, můžete si je bezpečně uložit zcela nestandardně – do vlastní fotovoltaické elektrárny, popř. vstoupit do obchodu s ekologickými povolenkami CO2.

Základní fungování fotovoltaiky

Jak bylo již zmíněno, základem fotovoltaiky je přeměna dopadajícího slunečního záření v elektrickou energii. K tomu dochází ve fotovoltaických článcích, které dělíme na tyto základní druhy:

  • Amorfní – Základem je napařovaná křemíková vrstva. Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 4 až 8 %. Tyto typy článků jsou nejlevnější a jsou využívány v místech bez prostorového omezení. Používají se také na instalace, kde není vhodné použít jiný typ článků z důvodu nevhodné orientace nebo sklonu střechy k dráze slunce
  • Polykrystalické – Základem je křemíková podložka. Články se skládají z většího počtu menších polykrystalů, které svojí stavbou a určením vykazují největší účinnost. S dlouhodobou vyváženou efektivitou okolo 15% se řadí mezi nejvhodnější typ pro stavbu fotovoltaické elektrárny.Na rozdíl od monokrystalických článků jsou schopny zachytit více rozptýleného světla, a proto se hodí více pro stacionární instalace
  • Monokrystalické – Základem je podobně jako u polykrystalických článků křemíková podložka. Krystaly jsou větší než 10 cm a vyrábí se tažením roztaveného křemíku z ingotů o průměru až 300 mm.Tyto články mají velkou účinnost při kolmo dopadajícím světle a nižší při světle rozptýleném, proto se hodí pro instalace na zařízení natáčející se za Sluncem . Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 13% a krátkodobě při kolmém svitu až 17%.

Fotovoltaický panel tvoří matice článků, které jsou spojeny letovanými spoji. Články chrání ze spodní strany pevná deska a z vrchní strany tvrzené leštěné sklo. Svým zpracováním jsou schopny odolat i nestandardním klimatickým podmínkám, jako je například krupobití. Na trhu je mnoho výrobců fotovoltaických panelů. V principu se panely liší rozměry, cenou a nejvíce účinností – efektivitou, tzn. množstvím vyrobené elektřiny, což je jediný faktor, který Vám zajišťuje „jistou budoucnost“ – návratnost Vaší investice. Zde platí dvojnásob, že nejlevnější modul není vždy nejvýnosnější .

Animace – princip jak funguje solární energie – hala